Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Wydawnictwo Nasza Księgarnia to oficyna unikatowa wśród wydawców literatury dla dzieci i młodzieży, łącząca w sobie tradycję i nowoczesność. W trudnym czasie przemian, ciągle kształtującego się rynku książki, zmian technologii i organizacji produkcji Wydawnictwo wybiera takie metody i ustala takie kryteria pracy nad książką, aby skutecznie mogło konkurować z wszelkimi masowymi środkami audiowizualnymi.

Ambicją Wydawnictwa jest, aby młody czytelnik otrzymał książkę piękną i wartościową, która nosi cechy najwyższej jakości. Aby to zrealizować, Nasza Księgarnia sukcesywnie modernizowała funkcjonujący w Wydawnictwie system informatyczny, współpracując w tym zakresie z firmą Merinosoft Sp. z o.o. od 2001 r. Efektem tej współpracy było:

  • świadczenie usługi serwisu aplikacyjnego Systemu Księgowości Informatycznej BILANS, SPRZEDAŻ, PŁACE, KADRY, PODATEK, UBEZPIECZENIA, ŚRODKI TRWAŁE;
  • sporządzenie specjalnie na potrzeby Wydawnictwa w 2004 r. Systemu Rozliczeń Honorariów Autorskich, a w 2006 r. Kartoteki Projektów.

W efekcie pozytywnych relacji biznesowych miedzy naszymi firmami w 2007 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem w pełni Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP, autorstwa firmy Merinosoft Sp. z o.o., i zastąpienie nim dotychczas użytkowanego.
Pierwszym krokiem na tej drodze było uruchomienie w październiku 2008 r. systemu XEMI w obszarze  Sprzedaż,  a następnie, tj. od stycznia 2009, obszarów  Finanse oraz Pracownicy z wykorzystaniem nowoczesnej bazy danych Microsoft SQL Server 2005.

Równolegle toczyły się również prace mające na celu przeniesienie funkcjonalności Systemu Rozliczeń Honorariów Autorskich i Kartoteki Projektów na jednolitą platformę XEMI pod nazwą XEMI Wydawnictwo, która została dodatkowo rozszerzona o ważny dla Wydawnictwa obszar wspierający zarządzanie umowami autorskimi.


Dostosowanie XEMI do  indywidualnych potrzeb stanowiło dodatkowy atut dla Wydawnictwa. Nie bez znaczenia był fakt, aby nowe rozwiązanie:

  • płynnie zastąpiło dotychczasowy system,
  • integrowało się z użytkowanymi aplikacjami zewnętrznymi takimi jak np. ECOD - Platforma internetowa do elektronicznej wymiany dokumentów handlowych,
  • dawało lepsze możliwości analityczne,
  • pozwalało wprowadzić obsługę magazynu, wspomaganą czytnikami kodów kreskowych.

Istotna była również wydajność nowego systemu, sprzyjająca dynamicznemu rozwojowi Wydawnictwa.


Korzyści, jakie osiągnięto po wdrożeniu XEMI:


Uporządkowanie danych

Umowy w formie papierowej zostały przeniesione do systemu informatycznego poprzez umożliwienie pracownikom Działu Wydawniczego zarejestrowania kluczowych danych w formie elektronicznej. Dane raz wprowadzone służą przede wszystkim do generowania rozliczeń honorariów autorskich. Stanowią również główne źródło informacji, niezbędne w przypadku raportowania wewnętrznego. Dokumenty i raporty mogą być generowane automatycznie.

Optymalizacja procesów

Optymalizacja ta dotyczy przede wszystkim procesów sprzedażowo-magazynowych poprzez usprawnienie mechanizmu rejestracji zamówień i ich kompletacji oraz obsługę depozytariuszy.

Wymuszenie procedur

System XEMI w Wydawnictwie „Nasza Księgarnia” został zaprojektowany w oparciu o szereg procedur, które są odzwierciedleniem przebiegających w nim procesów biznesowych. Dzięki temu procesy decydują o kolejności wykonywanych operacji i zachodzą w niezakłócony sposób. Obieg informacji ulega uporządkowaniu. Uzyskano także przejrzystość kompetencji i odpowiedzialności.

 REFERENCJE

Zobacz także

Newsletter

xeminowoscinbaner

 

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności