Polityka prywatności

Droga Użytkowniczko / Drogi Użytkowniku

Z uwagi na to, iż niezwykle istotne jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz Twoja świadomość udzielania zgód na ich przetwarzanie, przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, w tym kwestie związane z plikami cookies. Przed użytkowaniem strony www.merinosoft.com.plwww.xemi.pl należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem jest podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania. Administratorem Twoich danych osobowych jest „MERINOSOFT” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 61 (kod pocztowy: 15-467).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również poprzez adres e-mail: odo@merinosoft.com.pl

2. Jakie dane osobowe i w jakim celu przetwarzamy?

2.1. Dane wprowadzane do formularzy kontaktowych lub dane, które podajesz inicjując z nami kontakt (e-mail, telefon, fax,…)

Przetwarzane dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu, stanowisko, miejsce pracy, treść wiadomości.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia z Tobą korespondencji.

2.1.1. Podstawy przetwarzania tych danych

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią.

2.1.2. W jakim celu zbieramy te dane?

W celu odpowiedzi na kontakt z Twojej strony lub zapytanie wysłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośredniej wiadomości e-mail, telefonu, faxu, … . Jeśli w ramach kontaktu będziesz chciała/chciał skorzystać z naszych usług lub produktów, Twoje dane będziemy przetwarzać w kolejnym etapie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji zamówienia lub umowy.

2.1.3. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia danej korespondencji, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celem przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych lub zgłoszenia przez ciebie sprzeciwu.

Jeśli zdecydowałaś/eś się na korzystanie z naszych produktów lub usług, czego podstawą jest umowa, zlecenie, faktura, itp., wówczas Twoje dane przetwarzamy do czasu świadczenia usług i przez okres, jaki jest wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy w tym Ustawę o rachunkowości.

2.1.4. Odbiorcy danych

 • pracownicy i współpracownicy (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionych przez Ciebie ofertach handlowych tych podmiotów.

2.1.5. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2.2. Dane wprowadzane do formularza newsletter

W przypadku Newslettera przetwarzamy Twoje imię i ewentualnie nazwisko oraz adres e-mail.

Będziemy również przetwarzać dane w postaci wskaźników klikalności, odrzuceń i rezygnacji z otrzymywania wiadomości newsletter, by badać zainteresowanie odbiorców oraz unikać dostarczania informacji, które Ciebie i innych nie interesują.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, jednak konieczne, jeśli chcesz otrzymywać na e-mail nasz newsletter.

2.2.1. Podstawy przetwarzania danych

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.2.2. W jakim celu zbieramy te dane?

Celem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym przypadku jest świadczenie usługi wysyłki newslettera, w tym informowanie Ciebie o:

 • naszych rozwiązaniach,
 • nowościach w świecie biznesu,
 • zaproszeniach na organizowane przez nas konferencje lub szkolenia,
 • ciekawych artykułach branżowych i naszych wpisach na blogu.

2.2.3. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Tak długo jak będziesz chciała/chciał. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu swoich danych z naszej bazy newsletter. Musisz jedynie pamiętać, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody przed terminem, w którym zgodę wycofasz.

Jak wycofać zgodę? Możesz tego dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie danych na adres e-mail newsletter@merinosoft.com.pl lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji, który znajdziesz w wiadomości Newslettera.

2.2.4. Odbiorcy danych

 • pracownicy i współpracownicy
 • podmioty świadczące na nasze zlecenie usługi: FreshMail

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionych przez Ciebie ofertach handlowych tych podmiotów.

2.2.5. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

Zanim zapiszesz się do naszego newslettera, zapoznaj się z Regulaminem.

2.3. Dane osobowe udostępniane przez kandydatów w celu wzięcia udziału w rekrutacji

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Zbieramy tylko potrzebne dane osobowe, nie prosimy o podawanie tzw. nadmiarowych danych. Przy rekrutacji możemy również korzystać z zewnętrznych baz kandydatów do pracy takich jak pracuj.pl (Grupa Pracuj S.A.). W tym przypadku publikujemy nasze ogłoszenie na portalu, a Ty możesz zaaplikować na oferowane przez nas stanowisko poprzez wspomniany portal.

2.3.1. Zakres informacji, które są ustawowo wymagane od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie to:

Zgodnie z art. 221 §1. Kodeksu pracy wymagamy od kandydatów podania tylko danych osobowych wskazanych w Ustawie, tj.:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

przy czym trzy ostatnie punkty muszą być adekwatne do stanowiska, na które aplikujesz.

Nie wymagamy danych na temat Twojego stanu cywilnego, zdrowia czy zainteresowań.

Przetwarzamy Twoje dane tylko w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aktualnie aplikujesz. Jeśli  chcesz wziąć udział w kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska, musisz w CV wyrazić na to zgodę.

Przykład zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez Merinosoft Sp. z o.o.

Jeśli w Twoim kwestionariuszu znajdą się dane osobowe, o które nie prosimy, podając je, dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

2.3.2. Podstawy przetwarzania danych

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą (kandydaci na pracowników i współpracowników);
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydaci na współpracowników);
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (kandydaci na pracowników).

2.3.3. W jakim celu zbieramy te dane?

Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym oceny Twoich kwalifikacji zawodowych, by mieć możliwość dokonania wyboru odpowiedniej/go kandydatki/ta) na stanowisko, na które aplikujesz lub jeśli wyraziłaś/eś na to zgodę, także w celu przyszłych rekrutacji.

2.3.4. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na jakie aplikujesz. Jeśli wraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać maksymalnie przez 1 rok od momentu udostępnienia ich przez Ciebie.

2.3.5. Odbiorcy danych

 • pracownicy i współpracownicy

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionych przez Ciebie ofertach handlowych tych podmiotów.

2.3.6. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2.4. Dane osobowe udostępniane w celu wzięcia udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach (konferencje, szkolenia,…)

Informacje zawarte w punkcie 2.4. odnoszą się do najczęściej wykorzystywanej formuły organizowanych przez nas konferencji, szkoleń. Niektóre elementy mogą ulec zmianie, dlatego każdorazowo do zaproszeń na szkolenia lub konferencje jest dołączana dedykowana klauzula informacyjna, z którą każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się. 

Zakres danych, które przetwarzamy to Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane firmy. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach. Zbieramy tylko potrzebne dane osobowe, nie prosimy o podawanie tzw. nadmiarowych danych.

Oprócz wymienionych powyżej danych w przypadku wydarzeń, które odbywać się będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej możemy przetwarzać Twój wizerunek i głos. Te dane nie są wymagane, dlatego jeśli nie wyrażasz zgody na ich przetwarzanie, zalecamy wyłączenie kamery i mikrofonu. 

2.4.1. Podstawy przetwarzania danych

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą (np. poprzez włączenie kamery i mikrofonu podczas wydarzenia odbywającego się za pomocą środków komunikacji elektronicznej);
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (jeśli dokonałaś/eś zgłoszenia samodzielnie);
 • 6 ust. 1 lit. c RDOO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przechowywanie danych w celach księgowych);
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (jeśli zgłoszenia w Twoim imieniu dokonała osoba trzecia, np. pracodawca, współpracownik).

2.4.2. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia, konferencji, szkolenia, na które się zarejestrowałaś/eś lub, na które zgłosił Ciebie np. Twój pracodawca.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody (np. wypełniając formularz zaznaczyłaś/eś pole z wyrażeniem zgody na wysyłanie informacji marketingowych), wówczas dane te będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu swoich danych z naszej bazy. Musisz jedynie pamiętać, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody przed terminem, w którym zgodę wycofasz.

Jak cofnąć zgodę? Możesz tego dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie danych na adres e-mail odo@merinosoft.com.pl.

Wizerunek i głos będą przetwarzane jedynie przez czas trwania wydarzenia. Wydarzenia nie są nagrywane.

W przypadku wydarzeń płatnych dane mogą być przetwarzane do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

2.4.3. Odbiorcy danych

 • pracownicy i współpracownicy

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionych przez Ciebie ofertach handlowych tych podmiotów.

2.4.4. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2.5. Dane osobowe przetwarzane podczas udziału w spotkaniu lub szkoleniu prowadzonym za pośrednictwem narzędzi do wideokonferencji

Informacje zawarte w punkcie 2.5. odnoszą się do najczęściej wykorzystywanej formuły organizowanych przez nas konferencji, szkoleń. Niektóre elementy mogą ulec zmianie, dlatego każdorazowo do zaproszeń na szkolenia lub konferencje jest dołączana dedykowana klauzula informacyjna, z którą każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się. 

Przetwarzane dane osobowe podczas wideokonferencji to: imię, nazwisko, inicjały, nazwa firmy, wizerunek, głos. Imię, nazwisko, inicjały, nazwa firmy są danymi koniecznymi do zweryfikowania obecności uczestników, zwłaszcza podczas płatnych webinariów. Wizerunek i/lub głos są danymi, które udostępniasz dobrowolnie poprzez włączenie mikrofonu i/lub kamery.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spotkania, szkolenia w formie zdalnej. 

Niewyłączenie kamery i/lub mikrofonu będzie traktowane jako Twoja zgoda na przetwarzanie danych w postaci Twojego wizerunku i/lub głosu.

2.5.1. Podstawy przetwarzania danych

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą (wizerunek i głos poprzez włączenie kamery i mikrofonu podczas wydarzenia odbywającego się za pomocą środków komunikacji elektronicznej);
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (jeśli dokonałaś/eś zgłoszenia samodzielnie);
 • 6 ust. 1 lit. c RDOO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przechowywanie danych w celach księgowych);
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (jeśli zgłoszenia w Twoim imieniu dokonała osoba trzecia, np. pracodawca, współpracownik).

2.5.2. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia, konferencji, szkolenia, na które się zarejestrowałaś/eś lub, na które zgłosił Ciebie np. Twój pracodawca.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz w każdej chwili zdecydować o jej cofnięciu. Z uwagi na to, że cofnięcie zgody dotyczy danych w postaci wizerunku i głosu, można tego dokonać poprzez wyłączenie kamery i mikrofonu w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie miało to wpływu na legalność przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wizerunek i głos będą przetwarzane jedynie przez czas trwania wydarzenia. Wydarzenia nie są nagrywane.

2.4.3. Odbiorcy danych

 • pracownicy i współpracownicy

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionych przez Ciebie ofertach handlowych tych podmiotów.

2.4.4. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2.6. Dane osobowe w serwisach społecznościowych (Facebook, profil XEMI ERP)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i polega na kliknięciu ikonki Lubię to! lub Obserwuj na naszych profilach firmowych/produktowych. Przetwarzane dane na Twój temat to przede wszystkim imię i nazwisko lub pseudonim, zdjęcie profilowe lub avatar, treść kierowanej do nas korespondencji, komentarze i opinie, które udostępniasz na naszym profilu. Dane statystyczne dotyczące aktywności na naszym profilu.

2.6.1. Podstawy przetwarzania danych

 • 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (promowanie wizerunku i produktów).

2.6.2. W jakim celu zbieramy te dane?

Dane na portalach społecznościowych przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych Profili, w tym w celu informowania o aktualnościach, nowych rozwiązaniach (produktach, usługach) czy też wydarzeniach, jakie organizujemy lub, w jakich bierzemy udział oraz w celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez Facebook w tym Messenger. Facebook w oparciu o zebrane dane może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby odbiorców postów profilu, kliknięć wpisów, reakcji na dany post), które są udostępniane Merinosoft Spółka z o.o.

2.6.3. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez rezygnację z obserwowania naszych Profili. Dokonać tego możesz za pomocą dedykowanych do tej operacji przycisków odpowiednich dla danego portalu społecznościowego.

2.6.4. Odbiorcy danych

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionych przez Ciebie ofertach handlowych tych podmiotów.

Odbiorcy:

 • pracownicy i współpracownicy
 • Meta Platforms Ireland Limited – współadministrowanie. Meta Platforms Ireland Limited zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk i za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO.

2.6.5. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2.6.6. Współadministrowanie

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profilu XEMI ERP

Odpowiedzialność Meta Platforms Ireland Limited:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Odpowiedzialność Merinosoft Spółka z o.o.:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Informacje o statystykach strony na Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady ochrony prywatności Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Zasady stosowania plików cookies Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

2.7. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem

Źródłem Twoich danych jesteś Ty lub podmiot, z którym zawarliśmy umowy i który wskazał Ciebie jako osobę do kontaktów związanych z wykonywaniem tych umów.

Zakres informacji, które przetwarzamy to Twoje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy telefon kontaktowy. Oprócz tego jeśli wyraziłaś/eś na to zgodę możemy przetwarzać te dane wraz z opiniami, które wypowiedziałaś/eś lub opisałaś/eś na temat naszych rozwiązań i współpracy z nami.

2.7.1. Podstawy przetwarzania danych

 • 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) jeśli jesteś osobą reprezentującą stronę umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów) jeśli jesteś osobą kontaktową wskazaną w umowie lub osobą zaangażowaną w realizację umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego);
 • 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie, na które wyraziłaś/eś zgodę) .

2.7.2. W jakim celu przetwarzamy te dane osobowe?

 • w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia zawartych Umów;
 • w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umów;
 • w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • w celu udostępnienia informacji marketingowych na stronach internetowych i w materiałach reklamowych, w tym opinii i wypowiedzi na temat naszych rozwiązań i współpracy z nami.

2.7.3. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów jak również przez okres niezbędny do przechowywania umów dla celów archiwalnych oraz do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

2.7.4. Odbiorcy danych

 • pracownicy i współpracownicy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Wyjątkiem są podmioty uprawnione do danych w ramach realizowanej umowy i sytuacje, w których obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

2.7.5. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania (poprawiania),
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2.8. Dane zbierane automatycznie, czyli tzw. cookies

2.8.1. W jakim celu zbieramy dane?

Pliki cookies używamy w celu dostosowania zawartości stron internetowych, optymalizacji korzystania z nich, tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin poszczególnych stron i podstron naszego serwisu oraz określania profilu użytkownika, by wyświetlane materiały reklamowe (np. w sieciach Google) były bardziej do niego dopasowane. Dane osobowe, które gromadzimy za pomocą plików cookies zbieramy wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

2.8.2. Jakich plików cookies używamy?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe. Wszystko po to, by użytkowanie strony było jak najbardziej przyjazne użytkownikowi. Według prawa możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do pozostałych plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies – podział ze względu na czas:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które przeglądarka pozostawia na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – pliki pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies – podział ze względu na funkcje:

 • funkcjonalne – Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
 • statystyczne – anonimowe. Pomagają nam poznać w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie internetowej. Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych
 • marketingowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam, które mogą być interesujące dla użytkowników strony. Przechowywanie lub dostęp techniczny w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej i podlegają ich własnej polityce prywatności.

2.8.3. Ustawienia plików cookies

Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę internetową zobaczysz okno z prośbą o wyrażenie zgody na stosowane przez nas rodzaje plików cookies. W każdej chwili możesz dokonać zmiany swoich preferencji klikając w zakładkę w prawym dolnym rogu okna strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszej strony internetowej.

Przeglądarki internetowe mogą być domyślnie ustawione na automatyczne akceptowanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby nie zezwalała na zapisywanie plików cookies. Usunięcie plików cookies może spowodować, że niektóre elementy strony nie będą działać lub będą działać w sposób nieprawidłowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji przeglądarki internetowej znajdują się w instrukcji jej obsługi.

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

3. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG). Niemniej jednak w przypadku korzystania z usług firm przetwarzających dane poza tym obszarem, będziemy korzystać tylko z uznanych podwykonawców zapewniających odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Na przykład firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework (https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search).