Rzetelne dane
– trafne decyzje

Od dawna myślisz o przejściu na wyższy poziom zarządzania? Chcesz mieć więcej czasu na aktywność i rozwój w obszarze core business? Chcesz wiedzieć i widzieć WIĘCEJ? To jest dobry moment.

Zdecyduj się na skok wydajnościowy dzięki połączeniu danych
i informacji z każdego zakątka Twojej działalności.

XEMI ERP to centrum dowodzenia Twojej firmy. System współpracujących modułów sterowanych danymi, tworzący kompleksowe rozwiązanie dopasowane do organizacji.

Porozmawiaj z doradcą

Obszary, które łączy w sobie XEMI ERP

Spaces

Sprzedaż

Sales Force - mobilna sprzedaż · EDI/ECOD · B2B

CRM

System do obsługi kampanii · System do obsługi serwisu

Business Intelligence

Organizacja

Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD)

WMS

Finanse

Automatyczna dekretacja dokumentów finansowych

Pracownicy

Rejestracja Czasu Pracy (RCP) · Odzież · ePracownicy

Produkcja

Terminal wagowy · Mobilny skaner · CMMS

Co możesz zyskać dzięki XEMI ERP?

Automatyzacja procesów Line

które bez wsparcia technologii są zbyt pracochłonne. Dzięki XEMI ERP dane wprowadzane są tylko raz, a pojawiają się w czasie rzeczywistym wszędzie tam gdzie powinny.

Szybki dostęp do informacji Line

co jest niezwykle ważne przy dynamicznym podejmowaniu decyzji biznesowych.

Pełna kontrola nad procesami biznesowymi Line

finansami, pracownikami, stanami magazynowymi, procesami sprzedażowymi, realizacją zleceń i wieloma innymi.

Wzrost efektywności i wydajności pracy Line

poprzez dostarczenie rozwiązania, które redukuje powtarzalność operacji.

Zabezpieczenie przed błędami i pomyłkami Line

często kosztownymi, wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych. Posługując się prawidłowymi i kompletnymi danymi obniżasz ryzyko wystąpienia problemów związanych m.in. z niedotrzymaniem wymogów formalno-prawnych.

Poprawa współpracy pomiędzy komórkami i obniżenie kosztów operacyjnych Line

wynikających z przepływu informacji pomiędzy odległymi działami.

Otwartość na integracje i współpracę z innymi rozwiązaniami. Line

które już funkcjonują w Twojej firmie.

Moduły XEMI ERP

XEMI Organizacja XEMI Finanse XEMI Pracownicy XEMI Produkcja XEMI Sprzedaż XEMI CRM XEMI Elektroniczny obieg dokumentów
XEMI Organizacja

Idealny nie tylko w sekretariacie

Pozwala na uporządkowanie spraw organizacyjnych takich jak korespondencja, rejestrowanie wyjazdów i spotkań wraz z rezerwacją zasobów (pomieszczeń konferencyjnych, multimediów, samochodów…), wprowadzanie dokumentów. W module wbudowana jest poczta wewnętrzna i pulpit powiadomień.

PULPITY ZADAŃ/ POWIADOMIENIA

Miejsce, w którym pracownicy widzą powiadomienia o przydzielonych im zadaniach i zaplanowanych spotkaniach.

POCZTA WEWNĘTRZNA

Usprawnia komunikację wewnątrz firmy. Przy współpracy z baza wiedzy daje możliwość załączenia do wiadomości dowolnych dokumentów i ich modyfikacji przez wszystkich adresatów.

WYJAZDY I SPOTKANIA Z REZERWACJĄ ZASOBÓW

Możliwość podglądu i planowania spotkań z uwzględnieniem zasobów firmy tj. samochody służbowe, pomieszczenia czy urządzenia multimedialne.

ZASOBY BAZY WIEDZY I PRACA GRUPOWA

Miejsce do przechowywania i katalogowania elektronicznych dokumentów, na których można pracować zespołowo. Oprogramowanie daje możliwość włączenia ochrony przed podglądem, edycją dokumentów czy ich usunięciem przez niepowołane osoby.

ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ I PRZESYŁKAMI

W systemie możliwe jest rejestrowanie korespondencji oraz generowanie nadruków na kopertach. Dzięki integracji z systemem kurierskim, XEMI pozwala na rejestrację kosztów przesyłek.

XEMI Finanse

Zawsze zgodny z przepisami

Potrzebujesz systemu, który sprosta ciągłym zmianom w przepisach? XEMI to kompleksowy system obejmujący wszystkie obszary i zagadnienia z finansów w firmie, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji do prowadzenia księgowości. Jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i wymogami, co daje organizacjom pewność i bezpieczeństwo.

AUTOMATYZACJA

Automatyzacja księgowania dokumentów (m.in.: kosztowych, sprzedażowych, magazynowych, produkcyjnych), rozliczeń okresowych, przeksięgowań znacznie usprawnia pracę i redukuje pomyłki.

ZARZĄDZANIE ROZRACHUNKAMI/ WINDYKACJA

Rozbudowana funkcjonalność m.in.: rozliczanie, kompensowanie, dzielenie, usuwanie rozliczenia oraz windykacja ma ogromny wpływ na poprawę zarządzania przepływami pieniężnymi w firmie oraz kontrolę stanu kondycji finansowej.

OBSŁUGA DOKUMETÓW KOSZTOWYCH

Dokumenty kosztowe mogą być księgowane ręcznie lub automatycznie (EOD). Koszty mogą być rejestrowane na kontach księgowych w dowolnym układzie. XEMI umożliwia przeglądanie obrotów i sald na kontach kosztowych za dowolne okresy, na różnym poziomie szczegółowości, a także analizę „od ogółu do szczegółu” – od obrotów i sald na koncie księgowym, poprzez wszystkie zapisy na danym koncie, aż do pojedynczego dokumentu. Istnieje również analiza kosztów w ujęciu rodzajowym i kalkulacyjnym – także równocześnie.

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

System zapewnia szybkie księgowanie dzięki EOD i automatycznej dekretacji. Jest to niezwykle cenna funkcja, usprawniająca przepływ dokumentów w firmie.

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI BANKOWYMI

Eksport przelewów do banku oraz import wyciągów bankowych.

OBSŁUGA WIELOWALUTOWOŚCI

Usprawnienie rejestracji i rozliczeń operacji walutowych dzięki możliwości ujęcia operacji zarówno w PLN jak i walucie obcej oraz automatycznemu rozliczaniu różnic kursowych.

ŚRODKI TRWAŁE

System daje możliwość ewidencji aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) przedsiębiorstwa. Pracę usprawnia również automatyczne naliczanie amortyzacji z możliwością zaksięgowania jej na konta zgodnie z definicjami księgowań. Wskutek prowadzenia precyzyjnych kartotek uproszczone jest także sporządzenie inwentaryzacji majątku danej firmy.

RAPORTY I ZESTAWIENIA

XEMI umożliwia błyskawiczne przygotowywanie obowiązkowych raportów. Oprócz tego jest skutecznym narzędziem do budowania własnych zestawień, co ułatwia sprawowanie bieżącej kontroli nad różnymi obszarami działalności firmy.

XEMI Pracownicy

Wsparcie działu kadr

Szukasz rozwiązania, które skutecznie wesprze Twój dział kadr? Moduł XEMI Pracownicy obsługuje nawet najbardziej wyrafinowane i skomplikowane operacje dotyczące obsługi pracowniczej.

WSPÓŁPRACA Z ZEWNĘTRZNYMI PROGRAMAMI (Płatnik, home banking, RCP)

Dzięki integracji z programami RCP, XEMI umożliwia automatyczne rozliczanie czasu pracy. Ponadto za pomocą kilku kliknięć generuje dokumenty zgłoszeniowe i deklaracje rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem, a następnie przekazuje je do programu Płatnik.

WYNAGRODZENIA, PRZELEWY, RACHUNKI

System umożliwia prowadzenie szeregu czynności związanych z pracownikami, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy. Dzięki XEMI rozliczanie urlopów, naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie i zaliczek staje się znacznie prostsze i bardziej precyzyjne.

PROWADZENIE KARTOTEK OSOBOWYCH

Prowadzenie kartotek, w których znajdują się m.in. kwestionariusze, umowy, zgłoszenia ZUS, oświadczenia podatkowe, badania lekarskie, kursy, szkolenia i uprawnienia.

ZAAWANSOWANE NALICZANIE URLOPÓW

Naliczanie wymiaru urlopu z uwzględnieniem etatu, okresu zatrudnienia i urlopu wykorzystanego u poprzednich pracodawców.

PODATKI

Sporządzanie i drukowanie deklaracji podatkowych podatników i płatnika.

INNE OBSZARY

Moduł Pracownicy to kompleksowe rozwiązanie, które oprócz wspomnianych funkcji obsługuje wiele innych elementów związanych z pracownikami m.in.: wieloetatowość, KZP, ZFŚS, PPK, wielowymiarowe analizy.

XEMI Produkcja

Planowanie, realizacja i raportowanie

Moduł opierający się na produkcji recepturowej. Obsługuje różnorodne plany produkcyjne, generuje dokumentację produkcyjną zapotrzebowanie na surowce i raporty.

KATALOG MAGAZYNÓW

W systemie możliwe jest zdefiniowanie magazynów wydziałowych i zaopatrzeniowych mających zastosowanie do określania zapotrzebowania z planów produkcyjnych.

KATALOG ASORTYMENTÓW

Możliwość definiowania asortymentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, również z wykorzystaniem kodów kreskowych i określaniem cen ewidencyjnych.

KATALOG RECEPTUR

Możliwość tworzenia receptur produkcyjnych oraz grupowanie ich składników według rodzajów.

DŁUGOTERMINOWE PLANY PRODUKCYJNE

Dokładne sporządzanie planów dla konkretnych magazynów oraz ich kopiowanie na kolejne okresy.

DOBOWE PLANY PRODUKCYJNE I DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE

Definiowanie zleceń produkcyjnych z automatycznie wyliczonym planem zużycia składników. Automatyczne generowanie zapotrzebowania wraz z raportem dostępności składników.

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PRODUKCJI

XEMI umożliwia rejestrowanie wielu informacji na dokumentach produkcyjnych. Wspiera tym samym dokumentowanie procesu produkcji od początku, w trakcie oraz na zakończenie jego realizacji.

RAPORTOWANIE PRODUKCJI

XEMI udostępnia szeroką gamę raportów produkcyjnych dając jednocześnie możliwość tworzenia własnych zestawień np.: plan produkcji, analiza zapotrzebowania.

XEMI Sprzedaż

Potrzebujesz kompleksowej obsługi sprzedaży?

Moduł XEMI Sprzedaż współpracuje z zewnętrznymi systemami i platformami takimi jak B2B, WMS, EDI.

KATALOG KONTRAHENTÓW I ASORTYMENTÓW

XEMI umożliwia stworzenie solidnej bazy klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych, opatrzonych wieloma niezbędnymi informacjami. Daje też możliwość prowadzenia ewidencji asortymentu z dokładnością do serii i numeru seryjnego.

TABELE RABATOWE, PROMOCJE, UPUSTY

Szerokie spektrum możliwości konfiguracji i zarządzania tabelami rabatowymi i promocjami.

DOKUMENTY SPRZEDAŻOWE W SPRZEDAŻY KRAJOWEJ

Dostępność wielu rodzajów dokumentów tj. faktury VAT, paragony fiskalne wraz z ich korektami.

PROCESY SPRZEDAŻY

Obsługa i wsparcie wielu rodzajów procesów sprzedaży krajowej i zagranicznej.

ZARZĄDZANIE WYJAZDAMI HANDLOWYMI

Możliwość szczegółowej organizacji tras wyjazdowych z uwzględnieniem kierowców, terminów oraz środków transportu.

RAPORTOWANIE SPRZEDAŻY

Proste sporządzanie raportów i zestawień na podstawie danych sprzedażowych.

XEMI SPRZEDAŻ A INNE SYSTEMY

Moduł SPRZEDAŻ współpracuje z systemami B2B, EDI i WMS zewnętrznych producentów.

XEMI CRM

Źródło wiedzy o klientach i relacjach z nimi

Chciałbyś wiedzieć jakie działania są podejmowane w stosunku do Twoich klientów? Chcesz mieć możliwość sprawdzenia w każdej chwili jak przebiegały dotychczasowe rozmowy i relacje z klientami? Moduł XEMI CRM sprawdzi się w różnych działach. Umożliwia rejestrowanie zrealizowanych działań, przypomina również o tych zaplanowanych.

BUDOWANIE ZŁOŻONYCH AKCJI MARKETINGOWYCH I NIE TYLKO

Umożliwienie samodzielnego projektowania kampanii marketingowych oraz pomoc w uporządkowaniu innych działań np.: akcji promocyjnych, serwisowych, windykacyjnych.

PRZEJRZYSTY OBRAZ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

Wszystkie informacje związane z prowadzonymi działaniami wobec konkretnego klienta znajdują się w jednym miejscu. System wskazuje jakie akcje zostały zaplanowane, zrealizowane oraz o jakich zapomniano.

PERSONALIZACJA ZAKRESU WYŚWIETLANYCH DANYCH

Możliwość stworzenia własnych widoków z wyodrębnieniem wybranych danych oraz ich udostępnieniem innym użytkownikom modułu XEMI CRM.

POŁĄCZENIE Z FIRMOWĄ BAZĄ WIEDZY

Podłączenie do firmowej bazy wiedzy daje pewność, że przedstawiciele handlowi w kontaktach z klientami będą posługiwali się aktualnymi informacjami.

PEŁNA KONTROLA

Moduł CRM posiada zestaw gotowych raportów i zestawień, które pomagają w ocenie działalności, jak również daje możliwość samodzielnego budowania i zapisywania zestawień.

PROGNOZOWANIE WARTOŚCI SPRZEDAŻY

XEMI CRM umożliwia przewidywanie wartości sprzedaży w dowolnym okresie.

XEMI Elektroniczny obieg dokumentów

Dokumenty w dobrych rękach

Posiadasz wielooddziałową organizację i chcesz przyspieszyć proces przekazywania i opisywania dokumentów? Moduł XEMI EOD to funkcjonalność, która umożliwia kontrolę przepływu dokumentów. Precyzyjne modelowanie dedykowanych ścieżek porządkuje procesy i systematyzuje pracę.

WZROST EFEKTYWNOŚCI PRACY

XEMI EOD przyspiesza proces zatwierdzania i opisywania dokumentów. Dokumenty nie są przetrzymywane i nie giną w gąszczu papierów.

SKRÓCENIE CZASU OBIEGU DOKUMENTÓW W FIRMACH ROZPROSZONYCH

W firmach wielooddziałowych dokumenty mogą być wysyłane w formie skanów bez konieczności długiego oczekiwania na oryginał wysyłany z odległego działu.

OBSŁUGA RÓŻNYCH TYPÓW DOKUMENTÓW

XEMI EOD pozwala na uruchomienie obiegu wielu dokumentów: faktur papierowych i elektronicznych, urlopów, delegacji, dokumentów magazynowych, itp.

ŹRÓDŁO PRECYZYJNYCH INFORMACJI

System wymusza dokładne opisywanie dokumentów. Opis merytoryczny odbywa się poprzez wybór opcji z katalogu operacji zdefiniowanych w danej firmie. Pozwala to na uzyskanie precyzyjnych i zrozumiałych informacji, istotnych z punktu widzenia zarówno rachunkowości bilansowej jak i zarządczej.

OPCJA ŚLEDZENIA DOKUMENTÓW W OBIEGU

XEMI EOD umożliwia konkretnym działom/użytkownikom obserwowanie, na jakim etapie opisywania i u kogo znajduje się dokument. Ponadto zdarzenia zachodzące podczas tej operacji automatycznie pojawiają się na Pulpicie Zadań XEMI osób zaangażowanych w dany obieg.

Jakie branże korzystają z naszych rozwiązań?

Systemy i aplikacje XEMI są rozwiązaniami otwartymi i mogą z sukcesem funkcjonować w różnych firmach. Nawet jeśli działasz w niszowej branży możesz mieć pewność, że wspólnie opracujemy rozwiązanie najlepsze dla Twojej organizacji.

Element Producenci i dystrybutorzy Element Serwis maszyn i urządzeń Element Uczelnie wyższe Element Handel hurtowy Element Biura rachunkowe Element Wydawnictwa Element Handel detaliczny Element Przedsiębiorstwa komunalne Element Spółdzielnie Społem
Wheels

modułów wspierających biznes

Wheels

Ponad

FV wystawianych w XEMI ERP przez największą firmę

Wheels

wszystkich naszych klientów korzysta z systemu XEMI ERP

Jak pracujemy?

Towarzyszymy firmom na każdym etapie wdrożenia. Partnerskie relacje z naszymi klientami budujemy poprzez wiedzę, doświadczenie i zaufanie. Dowodem na to jest ponad 500 zrealizowanych projektów. Sprawdź jak wygląda współpraca z nami.

Poznajemy

W toku analizy przedwdrożeniowej poznajemy Twoją firmę. Identyfikujemy potrzeby, analizujemy metody pracy. Wspólnie znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązanie. To niezwykle ważny element, który realizujemy w najmniejszym szczególe, dążąc do zredukowania ryzyka pojawienia się nieporozumień w kolejnych etapach naszej współpracy. Dzięki temu cały proces wdrożenia przebiega płynnie i bez komplikacji, a Ty oszczędzasz czas i nie angażujesz swoich zasobów w nieprzemyślane operacje.

Dopasowujemy

Korzystając z zebranych informacji, wypracowujemy rozwiązanie dopasowane do specyfiki działalności Twojej firmy. Nie wdrażamy za wszelką cenę wszystkich naszych modułów. XEMI wspiera Twój biznes w obszarach, w których tego wsparcia potrzebujesz. Systemy XEMI są elastyczne. W każdym momencie możemy je rozbudować o kolejne moduły i aplikacje.

Testujemy

Finalnie wdrażamy dopracowane i sprawdzone rozwiązania. Nie wszystko to co sprawdza się w innych firmach będzie odpowiednie dla Ciebie. Niektóre elementy mogą wymagać rozszerzenia, opracowania innej metodyki, więc wymagają też zweryfikowania pod kątem poprawności działania.

Wdrażamy

Gotowe rozwiązanie wdrażamy w Twojej firmie. Szkolimy i przygotowujemy do pracy z systemem Twoich pracowników oraz trzymamy rękę na pulsie podczas pierwszych dni funkcjonowania.

Wspieramy

Wiemy jak ważne jest zachowanie ciągłości biznesu. Większość użytkowników XEMI korzysta z usług naszego działu serwisu. Nasz zespół dba o bieżące aktualizacje oprogramowania i reaguje na zgłaszane błędy lub awarie związane z systemem i infrastrukturą. Możemy działać w trybie 24/7/365.

Porozmawiaj z naszym konsultantem

Co wyróżnia XEMI ERP spośród innych systemów?

Nasze atuty, które mają wpływ na powodzenie Twojego biznesu

 • XEMI to środowisko, to platforma integrująca. Oprócz własnych zasobów może współpracować z wieloma zewnętrznymi aplikacjami i źródłami danych, które już funkcjonują w Twojej firmie.
 • Szeroka gama oferowanych rozwiązań: finanse, kadry i płace, samoobsługa pracownicza (portal pracowniczy), EOD, magazyn, WMS, sprzedaż, sprzedaż mobilna, portal B2B, CRM, serwis, CMMS, BI,...
 • Znaczna większość to nasze autorskie rozwiązania, możemy je modyfikować zgodnie z ideą indywidualnego podejścia i dostosowania opracowanych już rozwiązań do potrzeb Twojej firmy
 • Zespół specjalistów z dziedzin: informatyka, zarządzanie, finanse, kadry i płace, sprzedaż - wsparcie merytoryczne na każdym etapie wdrożenia
 • Kompleksowe podejście: analiza potrzeb, prace programistyczne, wdrożeniowe, szkolenia, serwis powdrożeniowy oraz dostarczenie sprzętu i opracowanie technicznych systemów zabezpieczenia danych
 • Ogromne doświadczenie w wielu branżach: FMCG, handel i dystrybucja, produkcja, biura rachunkowe, administracja publiczna, spółdzielcza, wydawnicza, medyczna, rolnicza, budowlana, energetyczna, produkcja i serwis maszyn
 • Maksymalne zaspokojenie oczekiwań i potrzeb użytkowników to nasz priorytet
 • Autorski serwis
Elementy

Opinie naszych klientów

Avatar

Katarzyna Płoszczuk

ARSENAL PL Sp. z o.o. Sp. k.

W naszej firmie wykorzystujemy system XEMI ERP w obszarach: Finanse i Sprzedaż. Jesteśmy objęci opieką serwisową i maintenance. Dzięki temu mamy zapewnioną ciągłość biznesową oraz pewność, że rozwiązania, z których korzystamy są aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami i realiami rynkowymi.

Avatar

Radosław Król

KLEIB Sp. z o.o.

Jesteśmy fabryką posiadająca kilkaset urządzeń u klientów w Polsce i Europie. Długo szukaliśmy wśród konkurencji oprogramowania, które spełni zakładane wymagania. Program XEMI do obsługi serwisu spełnia z powodzeniem nasze główne założenia. Customizacja aplikacji produktu, pozwala nam cieszyć się jego możliwościami. Za chwilę mija kolejny rok współpracy, którą uważam za wzorową. Szybkość reakcji, pomoc w problemach, duża ilość raportów mile zaskakuje. Zdecydowanie polecam.

Avatar

Maciej Moszkowicz

Bracco Imaging Polska Sp. z o.o.

Aplikacje służące do obsługi serwisowej istotnie ułatwiają zarządzanie różnymi aspektami działalności biznesowej. Po dokładnej analizie dostępnych produktów, zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z firmą MERINOSOFT. Korzystamy z narzędzia XEMI SERWIS od marca 2021 roku, i od tego czasu mieliśmy możliwość aktywnego wpływania na jego rozwijanie i dostosowywanie do potrzeb naszej organizacji. Obecnie, dzięki bogatej gamie funkcji, jesteśmy w stanie sprawnie zarządzać procesami związanymi z obsługą serwisową, co znacząco wpływa na zwiększenie dostępności naszych usług dla klientów oraz skrócenie czasu trwania tych procesów. W rezultacie budujemy również wizerunek godnego zaufania partnera dla naszych klientów.

Avatar

Katarzyna Płoszczuk

ARSENAL PL Sp. z o.o. Sp.k.

Wybór dostawcy systemu WMS nie był dla nas trudny. Od lat z sukcesem korzystamy z rozwiązań XEMI ERP. Dzięki XEMI WMS zwiększyliśmy wydajność magazynu, usprawniliśmy rotację zapasów i wprowadziliśmy elektroniczną awizację dostaw. Pracownicy magazynu działają na profesjonalnych urządzeniach i uporządkowanym katalogu asortymentów, a kierownictwo ma pełną kontrolę nad stanami magazynowymi.

Avatar

Patryk Pańpuch

Kierownik Działu Logistyki i Serwisu / MEDIA-MED Sp. z o.o.

Aplikacja serwisowa XEMI w naszym przypadku służy do zarządzania, raportowania zleceniami serwisu mobilnego w specyficznej branży, związanej z pracą z urządzeniami medycznymi na terenie szpitali. Z systemu korzystam od 2018r. Aplikacja działa płynnie, a dostęp do danych jest szybki. Natomiast co dla nas bardzo istotne, aplikacja zainstalowana na tabletach czy telefonach komórkowych serwisantów może działać off-line, co pozwala na pracę w sytuacji braku zasięgu, a w naszym przypadku jest to częsta przypadłość. Intuicyjny dostęp do raportów zleceń, protokołów danych. Aplikacja umożliwiała zarządzanie zleceniami napraw, przeglądów, walidacji itd.. System wprowadził kontrolę nad zleceniami w firmie, zwiększył wydajność serwisantów. Wsparcie techniczne MERINOSOFT: szybki sprawny kontakt, nie przypominam sobie, aby jakiekolwiek zapytanie zostało pozostawione bez odpowiedzi, tutaj mogę wypowiedzieć się w samych superlatywach na temat skuteczności pracy obsługi Klienta.

Avatar

Alicja Dudek

Kierownik Serwisu / Proserwis Karol Dudek

Aplikacja XEMI SERWIS ułatwia pracę oraz koordynowanie zleceń. Bardzo ważne jest to, że podczas użytkowania, gdy pojawiały się w głowie nowe opcje, których potrzebuję, Panowie po szybkich konsultacjach z programistami wdrażali je, co sprawia, że aplikacja jest jeszcze lepiej dopracowana pod nas i nasze usługi. Na wszelkie zgłoszenia oraz prośbę pomocy firma Merinosoft reaguje ekspresowo. Zdecydowanie aplikacja warta uwagi i polecenia.

Avatar

Paweł Pawikowski

Koordynator ds. Serwisu / ATLAS Poland Sp. z o.o.

Ogólnie rzecz ujmując jestem zadowolony z działania systemu XEMI. Program pozwala wygenerować raporty do Excel co daje nam pole do analizy, pozwala sprawdzić czasochłonność prac itp. Co ważne po stronie Merinosoft miła i rzetelna obsługa.

Infrastruktura

Przy wyborze sprzętu kierujemy się wieloletnim doświadczeniem zebranym podczas świadczenia usług serwisowych. Dzięki temu możemy proponować Tobie sprawdzone urządzenia, które będą służyły Ci bezawaryjnie przez lata.

Spośród szerokiej oferty produktów dostępnych na rynku wybieramy te, które są: profesjonalne, niezawodne, oryginalne, mają dobre warunki gwarancji, sprawdzone przez nas i naszych Klientów.

Kompleksowość usług:

 • rozpoznanie problemu,
 • przygotowanie niezbędnych narzędzi,
 • realizacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem.

Poznaj XEMI ERP

Wsparcie HelpDesk

W ramach usługi zajmujemy się wsparciem użytkowników (Help Desk), naprawami oraz doradztwem na temat koniecznych zmian i ewentualnych inwestycji w sprzęt.

Nasi specjaliści dbają o właściwą i sprawną eksploatację m.in. domeny Active Directory, serwerów, macierzy, środowisk wirtualnych Vmware i Hyper-V, systemów backupu, stacji roboczych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń sieci LAN i WAN, WIFI, łączy internetowych, systemów bezpieczeństwa.

W celu podniesienia jakości i optymalizacji usług, tam gdzie jest to możliwe wykorzystujemy wsparcie telefoniczne i dostęp zdalny z wykorzystaniem połączeń internetowych. Udostępniamy Ci specjalny portal komunikacyjny do obsługi zgłoszeń. Każdemu zgłoszonemu problemowi przydzielany jest odrębny identyfikator. Po rozwiązaniu problemu informujemy Cię o sposobie rozwiązania problemu, a Ty masz możliwość oceny jakości obsługi.

Zaufali nam

Form

Sprawdź jak możemy usprawnić Twój biznes

Zadzwoń lub podaj nam swój numer

Zostaw nam swój kontakt, oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie momencie  Zapoznaj się z Polityką, zaznacz checkbox.

  Często zadawane pytania

  Jak długo trwa wdrożenie systemu? Rozwiń

  Wdrożenie XEMI ERP obejmujące moduły XEMI Finanse, XEMI Pracownicy i XEMI Sprzedaż (bez modyfikacji funkcji) trwa średnio 1 miesiąc. Czas ten może się wydłużyć, a wpływ na to mają: ilość wdrażanych modułów, wielkość Twojej firmy, ilość i skala modyfikacji wprowadzanych do systemu, konieczność integracji z innymi systemami. Doprecyzowanie czasu i terminów wdrożenia następuje po analizie przedwdrożeniowej, która stanowi pierwszy etap każdego wdrożenia systemu XEMI ERP.

  Co jeśli przepisy prawa się zmienią i system stanie się nieaktualny? Rozwiń

  Bez obaw. Nasz zespół na bieżąco śledzi przepisy i rynek, by systemy XEMI spełniały stawiane wymogi. W ramach umowy maintenance użytkownicy XEMI otrzymują system dostosowany do zmieniających się przepisów. A Ty masz pewność, że rozwiązania XEMI są zawsze aktualne.

  Czy muszę wdrażać wszystkie moduły, z których zbudowany jest system XEMI ERP? Rozwiń

  XEMI ERP to system wielomodułowy. Jako producent oprogramowania możemy implementować je w różnych konfiguracjach. Dlatego nie musisz wdrażać wszystkich modułów XEMI ERP, a tylko te których potrzebujesz. Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, możemy w każdej chwili rozbudować system XEMI ERP o dodatkowe moduły. Co więcej możemy połączyć go z naszymi pozostałymi rozwiązaniami tj. XEMI ePRACOWNICY, XEMI WMS, XEMI B2B, XEMI SERWIS, XEMI CMMS, XEMI SALES FORCE…

  Co jeśli będę potrzebować dodatkowych funkcji? Rozwiń

  Nawet jeśli system XEMI działa już w Twojej firmie, możemy rozwinąć go o dodatkowe funkcje i rozbudować o dodatkowe moduły. Po zapoznaniu się Twoimi potrzebami, analizujemy możliwość opracowania nowej funkcjonalności lub proponujemy zastosowanie innego rozwiązania, które tę potrzebę spełni.

  Jaki sprzęt potrzebny jest do wdrożenia XEMI ERP? Rozwiń

  Do jego uruchomienia wymagane są: serwer z systemem Microsoft Windows Serwer, baza danych Microsoft SQL Serwer, komputer/y.

  Czy mogę korzystać z XEMI ERP w chmurze? Rozwiń

  Tak, nie ma konieczności inwestowania w infrastrukturę. Możesz korzystać z systemu XEMI ERP posadowionego w chmurze Microsoft. Do działania po Twojej stronie, wymagane jest jedynie łącze internetowe i komputer.

  Ile kosztuje XEMI ERP? Rozwiń

  System XEMI ERP nie jest systemem „z pudełka”. Nie jest możliwe oszacowanie kosztów bez przeprowadzenia przynajmniej wstępnych rozmów na temat potrzeb i skali wdrożenia. Ostateczny koszt zależy m.in. od: • kosztu przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, • ilości wdrażanych modułów, • skali modyfikacji wprowadzanych do systemu, • ilości licencji, • konieczność integracji z systemami zewnętrznymi, • opłata roczna maintenance, • opłata miesięczna za serwis XEMI (umowa serwisowa) lub opłaty za serwis doraźny (bez umowy serwisowej).

  Newsletter

  Newsy, informacje o tym jak nasze rozwiązania wspomagają biznes, nowe funkcjonalności, ciekawe artykuły oraz nowiny ze świata technologii i biznesu.

  Chcesz być na bieżąco?
  Zapisz się do naszego newslettera.

  Zapoznaj się z Regulaminem i Polityką, zaznacz checkbox.