04.10.2016 / Finanse i księgowość, Prawo

9 pytań i odpowiedzi JPK_VAT

jpk_vat, VAT, JPK

Jesteś z sektora MŚP i pierwsze raportowania przed Tobą? Sprawdź co może Cię zaskoczyć przy dostarczaniu JPK_VAT.

 

Co nowego czeka MŚP od 1 stycznia 2017 roku?

Małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 roku będą zobowiązane do dostarczania raportów JPK_VAT (bez żądania organu podatkowego) w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. Jest to rozszerzenie obowiązku na kolejną grupę podmiotów gospodarczych, gdyż od 1 lipca 2016r. obowiązek udostępniania danych w formie JPK dotyczy dużych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co jeżeli nie dotrzymam obowiązku przesyłania raportów JPK_VAT?

Wszystkie dane dostarczane organom kontroli, stanowią informację podatkową. Sankcje w postaci kary porządkowej przewiduje art.262 Ordynacji podatkowej. Nie wywiązanie się z wymogu raportowania JPK_VAT może być także potraktowane jako złamanie art. 83 Kodeksu karnego skarbowego. Naruszenie to, może być zakwalifikowane jak przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Jakie dane zawierają raporty JPK_VAT?

JPK_VAT muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją udostępnioną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Dane powinny zawierać dokumenty ujęte w rejestrach VAT sprzedaży i rejestrach VAT zakupu. Obejmują one wszystkie pola deklaracji VAT-7 a sumaryczne wartości zapisów dotyczących każdego z pól powinny być zgodne z wartością umieszczoną na deklaracji. Więcej informacji tutaj

W jaki sposób mogą być przekazywane pliki JPK_VAT?

Raporty można przekazywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Przed wysyłką raport powinien być skompresowany, zaszyfrowany i podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym. Podpisane raporty należy wysłać do serwisu internetowego Ministerstwa Finansów w sposób zgodny ze specyfikacją interfejsu usług JPK.

Skąd wiemy, że przesłane raporty JPK_VAT zostały przyjęte i są poprawne?

Serwis internetowy Ministerstwa Finansów pozwala na sprawdzenie statusu wysłanego raportu JPK a w przypadku jego poprawnego przetworzenia pozwala na pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). W przypadku wystąpienia błędów należy ponownie przygotować poprawny raport i go wysłać.

Czy w przypadku korekt deklaracji VAT-7 należy wysyłać raport JPK_VAT?

W przypadku deklaracji korygujących dotyczących okresów począwszy od stycznia 2017 roku przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wysłania raportu JPK_VAT łącznie z deklaracją korygującą VAT-7. JPK_VAT będzie zawierało komplet danych z rejestrów VAT a nie tylko różnice dotyczące korygowanych pozycji. 

Jaka wersja deklaracji VAT-7 jest wykorzystywana w JPK_VAT?

Specyfikacja JPK_VAT wymaga stosowania oznaczeń pól jak w deklaracji VAT-7 w wersji 16. Pomimo, że pojawiła się deklaracja VAT-7 w wersji 17 nie jest ona właściwa do sporządzenia raportu JPK_VAT. Należy w przyszłości spodziewać się pojawienia nowej wersji specyfikacji dla raportu JPK_VAT pozwalających na raportowanie zgodne z nową wersji deklaracji VAT-7.

Czy składając kwartalnie deklarację VAT-7K raporty JPK są również przekazywane kwartalnie?

Niestety nie. Podatnicy składający deklaracje VAT kwartalnie są zobowiązani do miesięcznego raportowania z ewidencji VAT.

Kiedy kolejne obowiązki w zakresie JPK dla MŚP?

Oprócz JPK_VAT specyfikacja na stronie Ministerstwa Finansów obejmuje:

  • JPK_KR – Księgi Rachunkowe
  • JPK_WB – Wyciągi Bankowe
  • JPK_MAG – Magazyn
  • JPK_FA – Faktury VAT Sprzedażowe

Obowiązek przygotowania powyższych raportów w przypadku MŚP powstanie od 1 lipca 2018 roku. Przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do ich przygotowania na żądanie organów kontrolnych o ile prowadzi ewidencję za pomocą systemów informatycznych i tylko w odniesieniu do okresów począwszy od 1 lipca 2018 roku. Przekazanie raportów będzie mogło nastąpić zarówno poprzez wysyłkę drogą elektroniczną lub poprzez przekazanie na dowolnym nośniku danych (np. płyta CD/DVD, pendrive itp.).

Więcej informacji o pozostałych strukturach JPK