04.10.2016 / Finanse i księgowość

Jak system XEMI ERP wspiera w przygotowaniu deklaracji VAT oraz raportowaniu JPK_VAT?

xemi jpk_vat

Z artykułu dowiesz się: Jakie pozycje deklaracji VAT-7 obsługuje XEMI? Czy korekty też? Jak wygląda proces przygotowywania deklaracji oraz raportów JPK_VAT?

Przygotowanie deklaracji VAT oraz wysyłanie raportów JPK może budzić wiele wątpliwości. Dobrze dobrane narzędzie może bardzo ułatwić ten proces. Dowiedz się jak system XEMI ERP kompleksowo wspiera w powyższych obowiązkach podatkowych.

Wszystkie pozycje deklaracji VAT-7 są obsługiwane przez analitykę rejestrów VAT

System XEMI ERP zapewnia pełne podejście analityczne zarówno do deklaracji VAT-7 jak i raportowania JPK_VAT. Pozwala na analityczne rejestrowanie operacji dotyczących VAT należnego (pozycje C.10-38) oraz VAT naliczonego (pozycje D.42-48). Dzięki temu ewidencja księgowa i ewidencja VAT jest spójna, a weryfikacja stanu rozliczeń z tytułu VAT – prosta. Dzieje się tak, nawet w przypadku jednoczesnego występowania operacji bieżących oraz korekt dotyczących wcześniej złożonych deklaracji.

Naturalne podejście do ewidencji VAT

W systemie XEMI ERP polega ono na ujmowaniu w ewidencji kompletnych dokumentów. W dodatkowej charakterystyce do celów VAT mogą być one podzielone na wiele wpisów. Daje to możliwość przypisania ich do różnych dat ujęcia oraz mogą one dotyczyć różnych pozycji deklaracji. Na podobnych zasadach dokumenty dotyczące zarówno VAT należnego jak i VAT naliczonego, jak np. WNT, rejestrowane są jednokrotnie, a uwzględniane w obu częściach deklaracji VAT.

Obsługa jednostek o znaczącym udziale działalności nie objętej VAT (prewspółczynnik) oraz o znaczącym udziale sprzedaży zwolnionej (współczynnik)

Definicje rejestrów VAT w systemie XEMI ERP pozwalają na ustalenie parametrów dotyczących charakteru zakupów pod kątem zakresu działalności, której one dotyczą. Dzięki temu, do zapisów w nich zawartych może być stosowany prewspółczynnik i współczynnik.

Obsługa deklaracji VAT-7 i ich korekt

W oparciu o zgromadzone dane, system XEMI ERP, potrafi wygenerować kompletną deklarację VAT-7 (uwzględniając odpowiednio prewspółczynnik i współczynnik) oraz dokonać stosownych zaokrągleń. W podobny sposób generowane są korekty deklaracji VAT-7. Wygenerowaną przez system deklarację VAT-7 można wydrukować i przekazać do Urzędu Skarbowego. Inną możliwością jest jej bezpośrednie przekazanie przez system XEMI ERP do systemu eDeklaracje.

Generowanie JPK_VAT na bazie zawartości rejestrów VAT

JPK_VAT jest generowany w systemie XEMI ERP na podstawie zawartości rejestrów VAT ( z uwzględnieniem prewspółczynnika i współczynnika). System umożliwia podsumowanie i porównanie danych zawartych w deklaracji VAT-7 oraz zaimportowanych do JPK_VAT. Gdy różnice wynikają tylko i wyłącznie ze skutków zaokrągleń można automatycznie wygenerować wpis zawierający zaokrąglenia, aby spełnić wymóg spójności JPK_VAT z deklaracją VAT-7.

Weryfikacja JPK_VAT przed ostateczną wysyłką

System XEMI ERP zapewnia dwie formy weryfikacji poprawności wygenerowanego pliku. W pierwszej kolejności umożliwia przeglądanie danych poprzez wbudowane okno, którego interfejs odzwierciedla strukturę JPK_VAT. Prezentowane podsumowanie daje możliwość porównania danych JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Drugą możliwością jest wysyłka JPK_VAT do środowiska testowego udostępnionego przez Ministra Finansów.

Ostateczna wysyłka JPK_VAT

System XEMI ERP przygotowuje pliki JPK do wysyłki w sposób niewidoczny dla użytkownika (poprzez kompresję, podział na mniejsze pliki i szyfrowanie). Tak przygotowana przesyłka jest opatrywana podpisem kwalifikowanym, którego obsługa jest wbudowaną funkcjonalnością w XEMI ERP. System sam realizuje cały proces wysyłki raportu JPK_VAT. Po jego zakończeniu program monitoruje stan przetworzenia wysłanego pliku a następnie sam pobiera UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

TO DZIAŁA !

Duże firmy będące użytkownikami systemu XEMI ERP od 1 lipca 2016 wysyłają raporty JPK_VAT oraz odbierają UPO (Urzędowe Poświadczenia Odbioru). Jak się okazało głównym problemem, z jakim borykają się firmy, jest uzgodnienie danych z ewidencji VAT z deklaracją VAT.

Dzięki kompleksowemu wsparciu ze strony XEMI ERP użytkownik nie musi martwić się o kwestie techniczne związane z przygotowaniem pliku XML, obróbką techniczną raportu, podpisaniem podpisem kwalifikowanym czy też wysyłaniem zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK. System XEMI ERP eliminuje konieczność stosowania przygotowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji klienckiej do wysyłania raportów JPK_VAT, której obsługa nie pozwala w równie łatwy sposób na dokonanie wysyłki raportu JPK_VAT w powiązaniu z opatrzeniem jej podpisem kwalifikowanym.

A to tylko jedna z wielu funkcji naszego flagowego systemu XEMI ERP

SPRAWDŹ