19.12.2016 / Kadry, Rozwiązania dla firm

XEMI ePRACOWNICY

xemi epracownicy

Podczas spotkania z użytkownikami systemu XEMI ERP zaprezentowaliśmy nasz nowy projekt XEMI ePRACOWNICY – narzędzie przeznaczone dla pracowników i ich przełożonych, dzięki któremu mają oni dostęp do danych kadrowych.

XEMI ePRACOWNICY to najnowszy moduł powstały na bazie prac B+R wykonanych w ramach unijnego projektu „Badania przemysłowe „ekosystemów informatycznych” drogą do wprowadzenia znaczących ulepszeń zintegrowanego systemu informatycznego będącego produktem spółki Merinosoft”.

XEMI ePRACOWNICY wpisuje się w trend tzw. narzędzi samoobsługowych w zarządzaniu kadrami. Dzięki uniwersalnym narzędziom synchronizującym, praca modułu jest możliwa nie tylko z programem XEMI Pracownicy, ale też z systemami kadrowymi innych producentów.

Nowy moduł w znaczący sposób odciąża Dział Kadr od standardowych pytań szeregowych pracowników, typu: Ile mam jeszcze urlopu? Kiedy kończą mi się badania lekarskie? Co mam na wyposażeniu? itp. prostych, acz czasochłonnych.

Z punktu widzenia pracownika XEMI ePRACOWNICY umożliwiają sprawdzenie:

 • planu, grafiku pracy,
 • podstawowych informacji z systemu kadrowego np. adresów, rodzaju i długości umowy,
 • wykorzystania urlopu (ile wykorzystałem i ile mi zostało),
 • historii zatrudnienia,
 • środków trwałych i wyposażenia będącego pod opieką,
 • odbytych szkoleń i posiadanych uprawnień.

Opcja Formularze umożliwia pobranie najbardziej popularnych formularzy obowiązujących w firmie typu: wniosek urlopowy, wniosek o zaliczkę, zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia itp.

Oprócz wersji dla pracowników została opracowana wersja dla managerów, bezpośrednio kierujących pracą sklepów, wydziałów, oddziałów zamiejscowych, itp.

W tym przypadku skupiliśmy się głównie na zarządzaniu czasem pracy podległych pracowników. Na podstawie badań i testów został stworzony specjalny system notacji godzin. Dzięki temu, iż podczas edycji grafików wykorzystywana jest jedynie klawiatura numeryczna, proces ich wypełniania jest bardzo szybki i nieabsorbujący. Nie ma więc obawy o odrzucenie przez użytkownika. Przy pracy z planem kierownik ma do dyspozycji widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne. Analogicznie jak plan pracy wypełniane są grafiki czasu pracy.

Na bazie struktury organizacyjnej firmy, kierownik widzi jedynie podległych sobie pracowników. Może przeanalizować:

 • wykorzystanie urlopów,
 • listę środków trwałych, którymi opiekują się jego pracownicy,
 • terminy badań lekarskich, szkoleń BHP czy daty uprawnień

Docelowo system będzie umożliwiał pobranie „pasków wynagrodzeń”, PIT-ów, jak również obsługę wniosków urlopowych czy delegacji.

KORZYŚCI

 • XEMI ePRACOWNICY jest oferowany w modelu SaaS.
 • Nie wymaga inwestowania w infrastrukturę.
 • Użytkownicy obsługują program z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Nie potrzebne jest posiadanie narzędzi typu Excel.
 • Oferowany w modelu opłat miesięcznych zależnych od ilości pracowników oraz ilości managerów.

Sprawdź czy XEMI ePRACOWNICY to rozwiązanie, którego szukasz?

WIĘCEJ