01.02.2013

Dofinansowanie realizacji nowego projektu firmy Merinosoft Sp. z o.o.

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że dnia 24.01.2013 podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację naszego nowego projektu: Badania przemysłowe „ekosystemów informatycznych” drogą do wprowadzenia znaczących ulepszeń zintegrowanego systemu informatycznego będącego produktem spółki Merinosoft w Białymstoku.

Projekt dotyczy realizacji badań przemysłowych. Jego celem jest wybór najlepszego ekosystemu informatycznego do współpracy w zakresie bezprzewodowej obsługi systemu klasy ERP-XEMI będącego produktem Merinosoft Sp. z o.o.

W ramach projektu przewidziano zlecenie wykonania podmiotom zewnętrznym, wyspecjalizowanym w badanych ekosystemach, trzech badań wstępnych dotyczących możliwości pracy XEMI w tych systemach.

Na bazie tych badań będzie możliwe dokonanie samodzielnej analizy porównawczej, analiz rynkowych oraz wyboru optymalnego rozwiązania.

Prace badawcze zostaną wykonane we własnym Dziale B+R.

Projekt będzie finansowany w 30% ze środków własnych, a w 70% z otrzymanych dotacji.

Na realizację mamy 9 miesięcy.