19.11.2018

Dostęp do danych pracowników bez angażowania Działu HR?

ePracownicy aktualn

Tak, to możliwe. Dzięki XEMI ePRACOWNICY uwolnisz Dział Kadr od ciągłych „wycieczek” pracowników z pytaniami o pozostałe dni urlopu, przypisane wyposażenie, grafiki na przyszły miesiąc i wiele innych.

Prezentujemy nasz autorski portal www z dostępem do danych pracowniczych, uwalniający Działy HR z wielu uciążliwych obowiązków. Dedykowany menedżerom średniego szczebla i ich pracownikom.

Funkcje programu XEMI ePRACOWNICY:

Portal kierownika

 • dostęp do danych osobowych pracowników,
 • wgląd do nieobecności,
 • planowanie czasu pracy i tworzenie grafików,
 • zespołowe karty pracy,
 • powiadomienia w portalu, e-mail i sms…

Portal pracownika

 • dostęp do własnych danych osobowych,
 • wgląd do nieobecności,
 • generowanie wniosków urlopowych,
 • grafiki i czas pracy,
 • paski wynagrodzeń i PIT-y,
 • wgląd w stan zadłużenia,
 • powiadomienia w portalu, e-mail i sms…

KORZYŚCI

w modelu SaaS Line

bez inwestowania w infrastrukturę

eliminacja pomyłek Line

system wychwytuje błędy podczas wprowadzania danych do grafików

optymalizacja Line

obiegu informacji w firmie

odciążenie Działu HR  Line

poprzez eliminację ciągłych „wycieczek” pracowników

usprawnienie pracy kierowników  Line

poprzez intuicyjne tworzenie grafików pracy, powiadomienia, wgląd do danych podwładnych z każdego miejsca i o każdej porze

współpraca z innymi systemami Line

integracja z dowolnym systemem kadrowo-płacowym

brak konieczności przepisywania Line

grafików, kartek i e-maili - system eksportuje dane do systemu kadrowo-płacowego

skuteczna ochrona danych osobowych Line

każdy pracownik ma dostęp jedynie do swoich danych, kierownik zaś do danych jedynie swoich podwładnych

koniec kłopotliwego rozdawania pasków wynagrodzeń i PIT-ów Line

system automatycznie odnotowuje odbiór PIT-u przez pracownika

koniec z zapominaniem o terminach Line

ważności badań pracowników, szkoleń BHP, czy o kończących się umowach o pracę, wszystko dzięki automatycznym powiadomieniom w panelu, na telefon lub e-mail