17.11.2011

e-Audytor – Biuro Księgowe przez Internet

W październiku 2011 roku zakończyliśmy wdrożenie systemu XEMI w ZBR AUDYTOR Sp. z o.o. Oprócz standardowej funkcjonalności biura księgowego, system XEMI został rozbudowany o elementy portalu www, za pomocą którego biuro obsługuje swoich klientów.

Wdrożenie rozwiązania było możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu programistów firmy Merinosoft oraz wsparciu finansowemu jakie ZBR Audytor otrzymał na realizację projektu w ramach unijnych środkó1) z Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B: Integracja systemu finansowo – księgowego w celu automatyzacji elektronicznej wymiany danych i informacji.

Potrzeba wymiany dotychczasowego systemu na bardziej nowoczesny była podyktowana przede wszystkim potrzebami obsługiwanych klientów, którym zależało na:

  • Nieograniczonym czasowo i terytorialnie dostępie do danych,
  • Oszczędności czasu dzięki elektronicznemu przesyłaniu dokumentów do biura,
  • Obserwacji on-line sytuacji finansowej ich firm.

W odpowiedzi na te potrzeby zrodził się pomysł na stworzenie platformy B2B. Rozwiązanie to znacząco ułatwia komunikację klientów z biurem, dzięki możliwości przesyłania dokumentów via Internet zarówno w wersji w pełni automatycznej jak i ręcznej oraz dostępowi klienta do wszystkich informacji za pomocą portalu www.

Jednym z trudniejszych elementów projektu było bezproblemowe przeniesienie/migracja danych klientów ze starego systemu. Tam gdzie było to możliwe, wykonana została integracja z systemami transakcyjnymi klientów, tak by wymiana informacji obywała się w pełni bez udziału człowieka. Projekt, oprócz instalacji i wdrożenia systemu XEMI oraz portalu e-biura obejmował kompletne wyposażenie serwerowni ZBR Audytor.