26.05.2016

Jednolity Plik Kontrolny w XEMI

jpk, księgowa

Od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa będą objęte inną metodą kontroli skarbowej. Nowy sposób raportowania danych finansowo-księgowych wprowadzony został ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Zobowiązuje ona podatników do przekazywania danych z ksiąg w ujednoliconej formie elektronicznej. Będzie się to odbywało za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Małe i średnie firmy pierwszy raz dane z ewidencji VAT będą musiały wysłać już za styczeń 2017.

Obowiązek dostosowania się do nowej ustawy spoczywa w całości na podatniku. Wiąże się z tym konieczność posiadania oprogramowania umożliwiającego przekazywanie danych w pożądanym formacie. Podatnicy, którzy nie wdrożą JPK muszą liczyć się z konsekwencjami karno-skarbowymi.

Jak zawsze, w sytuacjach wymuszonych przez ustawodawcę, dostosowaliśmy XEMI do wymagań przepisów prawa. Wprowadziliśmy zmiany i uzupełnienia uwzględniające Jednolity Plik Kontrolny. Nasz system XEMI jest już prawie gotowy na potrzeby raportowania plików JPK.

Funkcjonalność ta będzie przygotowana w formie definiowalnej. Użytkownik sam będzie wybierał składniki wchodzące do JPK. Jest to podyktowane merytorycznym charakterem definicji opisujących wymaganą przez przepisy strukturę pliku. Biorąc pod uwagę, że planowany jest rozwój plików JPK, nasze rozwiązanie zaprojektowano, tak aby w przyszłości ewoluowanie schematów przebiegało jak najprościej.

JPK stanowić będzie integralny element systemu.

W niedalekiej przyszłości planujemy sesje konsultacyjne odnośnie sposobów postępowania z modułem JPK oraz później cykle szkoleniowo-wdrożeniowe.