20.04.2012

Nagroda specjalna dla Merinosoft na Gali Innowacje 2011

INNOWACJE 2011 to ranking organizowany przez Kurier Poranny oraz Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa województwa podlaskiego.

Podczas tegorocznej Gali Innowacje 2011 w dniu 15.03.2012 nasz firma została wyróżniona nagrodą specjalną organizatora – RFSNT NOT w Białymstoku za całokształt ponad 20-letnich działań na niwie informatycznej w województwie podlaskim.

Oprócz pamiątkowego dyplomu w ramach nagrody, NOT przeprowadzi w naszej firmie audyt obszarów innowacyjności.