25.10.2020

Nowa opcja XEMI ePRACOWNICY- wiadomości

xemi epracownicy

Rok 2020 przejdzie do historii pod znakiem pracy zdalnej. Panująca sytuacja była sygnałem do stworzenia funkcji, która usprawni komunikację z pracownikami w każdej firmie. Dlatego XEMI ePRACOWNICY rozbudowaliśmy o opcję powiadomień i wiadomości grupowych.

Aktualnie wiele firm korzysta z trybu pracy zdalnej. Są też takie, które nie mają możliwości wprowadzenia takiej opcji, ale przez wzgląd na panującą sytuację chciałyby ograniczyć kontakty osobiste pomiędzy pracownikami poszczególnych działów. Dzięki XEMI ePRACOWNICY menedżerowie oraz osoby z działu kadr mogą w prosty i szybki sposób informować pracowników o bieżących sprawach, bez konieczności spotykania się w biurze.

epracownicy wiadomości 2020

Opcja powiadomień sprawia, że pracownikom nie umkną żadne ważne kwestie związane z zatrudnieniem, świadczeniami czy aktualną sytuacją w firmie. Wysłanie komunikatu do grupy pracowników to tylko kilka kliknięć. Informacje są przesyłane błyskawicznie, a pracownicy informowani na czas o istotnych sprawach.

Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy pracownicy korzystają z e-maili służbowych, a niekiedy także dostęp z Internetu jest utrudniony, XEMI ePRACOWNICY umożliwia wybór spośród 3 ścieżek powiadamiania:

  • w aplikacji XEMI ePRACOWNICY,
  • e-mail,
  • sms (powiadomienie o otrzymaniu wiadomości w aplikacji i na e-mail).
Korzyści:
  • łatwa komunikacja działu kadr z pracownikami, kierowników z podwładnymi;
  • błyskawiczne przekazywanie ważnych informacji;
  • wysyłanie wiadomości do grup odbiorców;
  • ograniczenie kontaktów osobistych podczas trwania pandemii.

 

Obsługa z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu!

BEZP
Pełne bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i kopiom zapasowym wykonywanym na bieżąco.

 


Kontakt:
Marek Łukjańczuk
+48 691 435 138
dok@merinosoft.com.pl

 

Poznaj aplikację XEMI ePRACOWNICY i sprawdź w czym może Ci pomóc.

WIĘCEJ