28.01.2019

Nowe opcje w XEMI

XEMI PEF nowe opcje min

Już za niespełna 3 miesiące wejdzie w życie obowiązek odbioru, a także możliwość wysyłania faktur elektronicznych w ramach zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym. System XEMI zostanie wzbogacony w standardzie o możliwość generowania plików ustrukturyzowanych z modułu Sprzedaż. Pliki te będzie można wczytać bezpośrednio do Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

USTAWA, która zacznie obowiązywać od 18 kwietnia 2019 roku, umożliwi instytucjom biorącym udział w przetargach publicznych przesyłanie do Zamawiających ustrukturyzowanej e-faktury za zrealizowane usługi. Wszystko to za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). W tym celu każdy Zamawiający oraz Wykonawca realizujący zamówienia publiczne, będą zobowiązani do zarejestrowania swoich kont na wspomnianej Platformie.