02.03.2014

Nowe projekty Merinosoft Sp. z o.o.

thumb image06628 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie Zarządu Merinosoft Sp. z o.o. z pracownikami i współpracownikami. Celem wydarzenia było przede wszystkim zaprezentowanie strategii firmy na najbliższe trzy lata, opracowanej w ramach projektu ISR realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ze względu na kameralny charakter, przyjęcie zorganizowano w Aristo Hotel w Białymstoku. Po części prezentacyjnej wszyscy goście zostali zaproszenia na część dyskusyjno – integracyjną i poczęstunek.

Jesteśmy firmą nastawioną na ciągły rozwój, dlatego nie możemy wciąż opierać się na tych samych założeniach. Pełni wiary w powodzenie nowej strategii bierzemy się do pracy.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i współpracownikom za zaangażowanie w działalność Merinosoft Sp. z o.o. Dowodem na to była prawie 100% frekwencja na spotkaniu.