03.08.2018

Udziały członkowskie i dywidendy w PSS Społem Białystok

Jednym z warunków bycia Członkiem Spółdzielni jest posiadanie udziałów członkowskich. W przypadku dużych Spółdzielni, takich jak PSS SPOŁEM w Białymstoku, rozliczanie udziałów oraz naliczanie i wypłacanie dywidend jest niezwykle trudne. W odpowiedzi na potrzeby PSS SPOŁEM, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie do automatycznej obsługi udziałów członkowskich oraz dywidend wg indywidualnego klucza obowiązującego w Spółdzielni.

Sprawdź szczegóły wdrożenia

CASE STUDY