04.08.2016

XEMI w Uniwersytecie na Białymstoku

w uwb kolor

Największa uczelnia publiczna w Polsce północno-wschodniej – Uniwersytet w Białymstoku będzie użytkownikiem systemu XEMI. W dniu 07.06.2016 została podpisana umowa na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego. Start nowego systemu został wyznaczony na dzień 1.01.2017.

W ramach umowy Merinosoft wdroży na Uniwersytecie następujące obszary:

  • Finanse i księgowość z elementami planowania, sprawozdawczości i budżetowania
  • Środki trwałe i inwentaryzacja
  • Kadry i płace z elementami sprawozdawczości
  • Zakupy i sprzedaż oraz gospodarka materiałowa
  • Działalność badawcza i zarządzanie projektami z elementami sprawozdawczości

System XEMI usprawni realizację codziennych obowiązków administracyjnych uczelni. Przede wszystkim zintegruje komórki znajdujące się w różnych lokalizacjach, przy zachowaniu bezpieczeństwa i spójności danych. Moduły dodatkowe XEMI takie jak: Baza Wiedzy, Sekretariat czy Zasoby przeniosą z kolei administrowanie uczelni na jeszcze wyższy poziom zarządzania. XEMI zoptymalizuje także zarządzanie projektami. Rozbudowana funkcjonalność w tym zakresie znacznie wspomoże planowanie i rozliczenie budżetu projektów. W ramach wdrożenia zostaną również przeniesione dane archiwalne z trwających już projektów.

Podpisana umowa przewiduje też utrzymanie systemu w ramach umów gwarancyjnej i serwisowej.

Uniwersytet w Białymstoku kształci obecnie prawie 14 tysięcy studentów na ponad 30 kierunkach. Strukturę Uniwersytetu tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 800 nauczycieli akademickich. Uczelnia podpisała ponad 60 umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi. Uczestniczy też w europejskim programie edukacyjnym Erasmus, w ramach którego współpracuje z blisko 130 uczelniami z państw Unii Europejskiej, a także ze szkołami wyższymi w Turcji i Szwajcarii.