02.09.2013

XEMI Sales Force 6 w ZMB Dystrybucja Sp. z o.o. Białystok

Informujemy, iż zakończyliśmy kolejne wdrożenie naszego systemu do sprzedaży w terenie – XEMI Sales Force 6. Tym razem użytkownikami są przedstawiciele handlowi firmy ZMB Dystrybucja Sp. z o.o. prowadzącej sprzedaż wyrobów mięsnych.

Decyzja o wdrożeniu była podyktowana przede wszystkim potrzebami w zakresie:

  • Usprawnienia komunikacji pomiędzy biurem obsługi klienta, magazynem, a pracownikami terenowymi,
  • Nadzorowania pracy przedstawicieli handlowych (pulpit menedżera – Sales Force Manager),
  • Analizy rynku, klientów i konkurencji (ankiety),
  • Monitorowania działań klientów,
  • Utrzymania dystrybucji w punktach handlowych.

Oprócz tego przeprowadziliśmy instalację jednego z naszych modułów XEMI – SPRZEDAŻ i zintegrowaliśmy z systemem księgowym SYMFONIA, funkcjonującym aktualnie w firmie ZMB Dystrybucja Sp. z o.o.