17.07.2013

Zakończono wdrożenia w PSS SPOŁEM BIAŁYSTOK i PSS SPOŁEM LUBARTÓW

W czerwcu 2013 roku zakończyliśmy 2 ważne wdrożenia: PSS SSPOŁEM BIAŁYSTOK i„SPOŁEM” PSS „JEDNOŚĆ” w Lubartowie.

Wdrożony system XEMI znacznie skrócił czas dostępu do potrzebnych informacji. Wszelkie dane (finansowe, pracownicze, sprzedażowe) zostały uporządkowane, a użytkownicy dysponują skutecznym narzędziem do tworzenia raportów, analiz i zestawień niezbędnych do oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

Obszary wdrożenia systemu XEMI:

PSS SPOŁEM BIAŁYSTOK:

  • Finanse,
  • Pracownicy,
  • Sprzedaż.

„SPOŁEM” PSS „JEDNOŚĆ” LUBARTÓW:

  • Finanse,
  • Pracownicy.