03.06.2024

Przypominamy! Zmiana minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. już od 1 lipca b.r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300 zł/brutto, a minimalna stawka godzinowa – 28,10 zł/brutto.

Należy pamiętać, by w porę te zmiany wprowadzić do systemu informatycznego rozliczającego płace.

Jak to zrobić w XEMI Pracownicy?

minimalne wynagrodzenie zmiana w XEMI

W zakładce Stałe systemowe (Konfiguracja – Parametry systemowe – Stałe systemowe) odnajdujemy interesującą nas pozycję, w tym przypadku Minimalne wynagrodzenie. Klikamy opcję Dodaj i wypełniamy odpowiednie dane w wyświetlonym oknie:

Od kiedy obowiązuje: 2024-07-01

Wartość: 4300

Klikamy OK i gotowe!